Turkish-English translations for açıklayıcı:

-tical · revealing · descriptive · explanatory · informative · other translations

açıklayıcı -tical

Ve şu an bunun ne yeri, ne de zamanı. sana bir şeyi açıklamama izin ver, izin ver de açıklayayım.

And now is not the time nor place for it. Let me explain something to you. Let me say something.

Bir şeyi açıklamama izin ver.

Okay? Let me explain something.

Başka bir açıklaman var mı?

You have another explanation?

Click to see more example sentences
açıklayıcı revealing

Mösyö Önemli her şeyi açıklıyor!

Monsieur Big reveals everything!

Bence bu çok açıklayıcı.

I think it's rather revealing.

Dr. Carr'ın yeni kitabı çok açıklayıcı.

Dr. Carr's new book is absolutely revealing.

Click to see more example sentences
açıklayıcı descriptive

Hayır. Bu şekilde daha açıklayıcı oldu.

No, it's more descriptive like that.

Çok açıklayıcı April.

Very descriptive, April.

Halk arasında amiyane ama daha açıklayıcı bir ismi de var doğruluk serumu.

Its more colloquial, yet very descriptive name, is truth serum.

açıklayıcı explanatory

Kullanım klavuzu yeterince açıklayıcı.

The manual's pretty self-explanatory.

açıklayıcı informative

Bazen et, oldukça açıklayıcı olabilir.

Sometimes flesh can be quite informative.