Turkish-English translations for açılmak:

open · open in · unwind · other translations

açılmak open

Bu şey nasıl açılır?

How does this thing open?

Çünkü bir kapı kapanınca bir başka kapı açılır.

Because when one door closes, another opens.

Bir kapı kapanır başka bir kapı açılır.

One door closes and another opens.

Click to see more example sentences
açılmak open in

Akıl açılır, ve bilgelik içeri sızar.

The mind opens, and in creeps wisdom.

açılmak unwind

Biraz açılmak ve dinlenmek için.

Just to sail and unwind, eh?