Turkish-English translations for açacak:

opener, opening · can opener · bottle opener · other translations

açacak opener, opening

Bunu benim için kim açacak?

Who will open this for me?

Green Grove'dan bir kız mağazaya geldi ve bir mektup açacağı çalmış.

Girl from green grove came in the store and stole a letter opener.

O bir video oynatıcı, aynı zamanda konserve açacağı bir köpek bakıcısı bir elektrikli süpürge bir bebek telsizi.

It's also a multimedia player, a can opener a dog groomer a vacuum cleaner a baby monitor.

Click to see more example sentences
açacak can opener

Ben taraf olacak biri değilim ama bu konserve açacağı mükemmel görünüyor.

I'm not one to choose sides, but this looks like an excellent can opener.

O bir video oynatıcı, aynı zamanda konserve açacağı bir köpek bakıcısı bir elektrikli süpürge bir bebek telsizi.

It's also a multimedia player, a can opener a dog groomer a vacuum cleaner a baby monitor.

Öyleyim ama asla konserve açacağı hakkında şaka yapmam.

I am, but I never joke about the can opener.

Click to see more example sentences
açacak bottle opener

Buralarda bir şişe açacağı falan var mı?

Is there a bottle opener around here?

Bu şişe açacağı.

This bottle opener.

Kesinlikle şişe açacağı lazım sana.

You definitely need a bottle opener.

Click to see more example sentences