Turkish-English translations for ağın:

network · net · web · subnet · other translations

ağın network

Tek bir kişi mi yoksa bir bilmiyoruz.

We don't know if he's one person or a network.

Ben, bu iz sürücüleri için standart bir anlaşma.

Ben, that's the standard deal for a network stalker.

Şey, çok büyük bir var, değil mi?

Well, there is a vast network, right?

Click to see more example sentences
ağın net

Bana sadece biraz ekmek, büyük bir ve topaç ver.

Just give me some bread, a big net and a hammer.

Yeni bir al.

Get a new net.

Şu çantada bir var.

In that bag, there's a net.

Click to see more example sentences
ağın web

Küçücük bir örümcek için ne kadar da çok var.

Oh, that is a lot of web for a wee little spider.

Rotterdam, Durban, San Francisco, Singapur. Gemilerimiz kıtalar arasında dokuyor.

Rotterdam, Durban, San Francisco, Singapore, our ships weave a web between the continents.

Hadi atıcılar. Şimdi olmaz!

Come on web shooters not now!

Click to see more example sentences
ağın subnet

Sarah'nın çalışma istasyonu alt ağdan izole edilmişti.

Sarah's workstation was isolated from the subnet.

Alt ağlarda hasar var.

The subnet's been crashing.