Turkish-English translations for ağır iş:

hard work · other translations

ağır iş hard work

Onlar için de ağır bir .

Hard work for them, too.

Ağır bir olmalı

Must be hard work

Seni sevmek bir , Jerry, ağır bir .

Loving you is work, Jerry hard work,

Click to see more example sentences