Turkish-English translations for ağırlıklı:

weight, weighted · intensive · other translations

ağırlıklı weight, weighted

Bütün bu ekstra ile biz gidiyoruz ağırlık başka bir kuş gerekir.

With all this extra weight we're going to need another bird.

Bu senin ağırlık kemerin mi?

Is that your weight belt?

İsimlerin bir ağırlığı var, değil mi?

There's weight in names, isn't there?

Click to see more example sentences
ağırlıklı intensive

Bak, bu çok ağır bir film.

Look, this is an intense film.

Bu biraz ağır oldu.

That's a little intense.

Çok ama çok ağır bir ders olacak.

It's gonna be a very, very intense class.