Turkish-English translations for ağırlama:

welcome · host, hosting · other translations

ağırlama welcome

Topçu Laredo için sıcak bir ağırlama duyalım.. Tommy Webber!

Let's hear a warm welcome for crack gunner Laredo, Tommy Webber!

Topçu Laredo için sıcak bir ağırlama duyalım..

Let's hear a warm welcome for crack gunner Laredo

Eski bir "turist ağırlama merkezi".

An old tourist welcome center.

ağırlama host, hosting

Hey, ağırlama salonu sadece üst sınıflara!

Hey, host lounge for seniors only!