Turkish-English translations for ağızdan:

oral · other translations

ağızdan oral

Ağız temizliği için değil.

It's not about oral hygiene.

Ne zamandan beri ağız iltihabı naneli?

Since when is oral thrush minty?

Özellikle de ağız dalaşlarını.

Especially the oral argument.

Click to see more example sentences