Turkish-English translations for ağaçlık:

wooded, wood · other translations

ağaçlık wooded, wood

Bir şeyler oldu o ağaçlıkta..

Something happened in those woods.

Güzel ağaçlık, değil mi?

These are beautiful woods, huh?