ağacı

Bu büyük bir ağaç.

That's a big tree.

Bu da çok garip bir ağaç.

And this is a strange tree.

Hayır, sadece bir ağaç değildi.

No, it wasn't just a tree.

Evin arkasında bir ağaç var.

There's a tree behind the house.

O halde neden yılbaşı ağacı gibi görünüyorsun?

Then why are you looking like a Christmas tree?

Peki bu ağaç ev ne kadar uzakta?

So, how far is this tree house?

Bu kadar kötü küçük bir ağaç olacağını hiç düşünmemiştim.

I never thought it was such a bad little tree.

Ve bir ağaç değil.

And it's not a tree.

Çok iyi bir ağaç.

It's a very good tree.

Ama o lanet ağaç ona çok sert vurdu.

But that damn tree just hit him so hard.