Turkish-English translations for ağrı:

pain · headache · hurt · aching, ache · soreness · sickness · smart · effort · other translations

ağrı pain

Göğüs ağrısı, akciğer sorunu, yorgunluk, döküntü. Kronik akciğer enfeksiyonu gibi görünüyor.

Chest pain, the lung problems, fatigue, rash, sounds like chronic lung infection.

Hiç ağrı yok.

There's no pain.

Bölgesel ağrı sendromu gibi duruyor.

Sounds like regional pain syndrome.

Click to see more example sentences
ağrı headache

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Buraya baş ağrısı için bir şey almaya geldim.

I came in here for something for a headache.

Karımın bu kadar büyük bir baş ağrısı var.

My wife's got a headache this big.

Click to see more example sentences
ağrı hurt

Dinle beni, uzun bir gün oldu ve kafam ağrıyor.

Listen, it's been a long day and my head hurts.

Başım biraz ağrıyor, gidip aspirin ya da o tür bir şey alacağım.

My head's kind of hurting, so I'm gonna go get some aspirin or something.

Hayır ama karnım ağrıyor.

No. But my stomach hurts.

Click to see more example sentences
ağrı aching, ache

Bu manastırda fazla sızıntı var ve bu da bana çok ağrı veriyor.

That's a beauty. This abbey has too many leaks. And me too many aches.

O onu sıkıca yakaladı çünkü kolu ağrıyan olduğunu söyledi.

He said the arm is aching because you grabbed him tightly.

Çok özel bir karın ağrısı.

A very special tummy ache.

Click to see more example sentences
ağrı soreness

Boğaz ağrısı için bir şey var mı?

Have you got anything for a sore throat?

Sadece boğaz ağrısı, değil mi?

It's just a sore throat, right?

Boğaz ağrısı ve akan bir burun.

A sore throat and a runny nose?

Click to see more example sentences
ağrı sickness

Baba o çok hasta ve ağrıları var.

Father he's sick and in great pain.

Bu, bunun bir parçası; Kas ağrıları, hasta gibi hissetmen

It's part of it. The muscle aches, the sick feeling

Ağrı, acı, siğil, politikacılar.

Sickness, pain, warts, politicians

Click to see more example sentences
ağrı smart

Sadece merak ediyorum çünkü gerçekten ağrı veriyor.

I was just wondering, because it really smarts.

ağrı effort

Küçük bir baş ağrısı için çok fazla çaba.

A lot of effort for a simple headache.