Turkish-English translations for ağrılı:

painful · hurtful · aching, acheful · sore · depressing · hard · other translations

ağrılı painful

Göğüs ağrısı, akciğer sorunu, yorgunluk, döküntü. Kronik akciğer enfeksiyonu gibi görünüyor.

Chest pain, the lung problems, fatigue, rash, sounds like chronic lung infection.

Hiç ağrı yok.

There's no pain.

Bölgesel ağrı sendromu gibi duruyor.

Sounds like regional pain syndrome.

Click to see more example sentences
ağrılı hurtful

Dinle beni, uzun bir gün oldu ve kafam ağrıyor.

Listen, it's been a long day and my head hurts.

Başım biraz ağrıyor, gidip aspirin ya da o tür bir şey alacağım.

My head's kind of hurting, so I'm gonna go get some aspirin or something.

Hayır ama karnım ağrıyor.

No. But my stomach hurts.

Click to see more example sentences
ağrılı aching, acheful

Bu manastırda fazla sızıntı var ve bu da bana çok ağrı veriyor.

That's a beauty. This abbey has too many leaks. And me too many aches.

O onu sıkıca yakaladı çünkü kolu ağrıyan olduğunu söyledi.

He said the arm is aching because you grabbed him tightly.

Çok özel bir karın ağrısı.

A very special tummy ache.

Click to see more example sentences
ağrılı sore

Boğaz ağrısı için bir şey var mı?

Have you got anything for a sore throat?

Sadece boğaz ağrısı, değil mi?

It's just a sore throat, right?

Boğaz ağrısı ve akan bir burun.

A sore throat and a runny nose?

Click to see more example sentences
ağrılı depressing

Bu şiddetli baş ağrısı depresyon intihar eğilimi ile birleşmişti.

That, along with fierce headaches depression suicidal ambition.

Doku reddi önleyici, ülser, hipertansiyon, yüksek tansiyon depresyon, baş ağrısı, idrar söktürücü ve anlaşılan şimdi de kabızlık için bir ilaç lazım.

Anti-rejection, ulcers, hypertension, high blood pressure, depression, headaches, diuretic, and apparently I need one for constipation now too.

Gage Petronzi: Bilek çatlağı, Deprasyon, Baş ağrısı.

Gage Petronzi: fractured wrist, depression, headaches.

Click to see more example sentences
ağrılı hard

Patronum, Dr Richland, tam bir baş ağrısı.

My boss, Dr. Richland, is a total hard-ass.