Turkish-English translations for ağzı açık:

gaping · other translations

ağzı açık gaping

Evde çocukları var. Kuşların gagaları gibi açık ağızlar.

They've got kids at home, hungry mouths, gaping like birds' beaks.