Turkish-English translations for ağzı sıkı:

secretive · discreet · other translations

ağzı sıkı secretive

Ağzı sıkı ağzı sıkıydı ama iyi bir adamdı.

He's secretive, he is secretive, but a decent man.

Ağızları çok sıkı çok zengin ve çok zekiydiler.

They're very secretive, very rich and very smart.

Bunlar ciddi ve ağzı sıkı adamlar.

These are serious secretive men.

Click to see more example sentences
ağzı sıkı discreet

Evet ama bu ağzı sıkı olmaktan çok daha büyük bir şey.

Yeah. But this is way bigger than being just discreet.

Lobo ilk izlenimime göre, ağzı sıkı çok harika bir kadın.

My first impression of Lobo, she is discreet Indeed she's a great woman

Çok ağzı sıkı bir adamdı

He was a very discreet man

Click to see more example sentences