Turkish-English translations for aşçı:

cooking, cook · chef · cookie · other translations

aşçı cooking, cook

İşe çıkmak sadece bir gece için, ve sana sağlıklı bir aşçı olacak Lezzetli bir akşam yemeği.

You quit working for just one night, and I will cook you a healthy, delicious dinner.

Bu hapishane senin gibi bir aşçıya hazır değil.

This prison isn't ready for a cook like you.

Annen iyi bir aşçı, değil mi?

Your mother is a great cook, eh?

Click to see more example sentences
aşçı chef

Her neyse, yeni bir restoran açıyor ve baş aşçı arıyor.

Anyway, he's opening up a restaurant and he's looking for a head chef.

O profesyonel bir aşçı!

He is a professional chef!

Oh, hayır, ben aşçı değilim.

Oh, no, I'm not a chef.

Click to see more example sentences
aşçı cookie

Nesin sen aşçı, bir tür lanet kahraman mı?

What are you, Cookie? Some kind of goddamn hero?

Kalk ve parla bakalım, aşçı.

Rise and shine, Cookie.

Yalan söyledi, aşçı.

He lied, Cookie.

Click to see more example sentences