Turkish-English translations for aşçılık:

cooking · cookery · culinary · cuisine · other translations

aşçılık cooking

Aşçılık bana göre değil.

Cooking is not for me.

Aşçılık okulu için.

For cooking school.

Aşçılık okulunda sekiz yıl.

Eight years of cooking school.

Click to see more example sentences
aşçılık cookery

Yetişkinler ve çocuklar için diğer etkinlikler kütüphanede okuma, çömlekçilik, aşçılık, sanat ve bahçıvanlığı içeriyor.

Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.

Gerçekten Çin Aşçılık Fakültesine mi gittin?

You've really visited Chinese Cookery Academy?

İsmim Tong Hao Çin Aşçılık Akademisi'ni bitirdim.

I'm BuII Tong, graduate of Chinese Cookery Academy.

Click to see more example sentences
aşçılık culinary

Gerçek bir şef asla ama asla aşçılık yeteneğinden ödün vermez.

A true chef never, never compromises his culinary vision.

Hoşça kal, Antoine! Jacky Bonnot, genç aşçılık dehası.

So long, Antoine! Jacky Bonnot, young culinary genius.

Evet, aşçılık enstitüsü.

The culinary institute.

aşçılık cuisine

Aşçılık bu değil.

It's not cuisine.

Uluslararası Aşçılık, Dostane Mutfak.

International Cuisine, friendly ataosphere.