Turkish-English translations for aşiret:

tribal · other translations

aşiret tribal

Aşiret adı, çok iyi.

Tribal name. Very good.

Pakistan aşiret bölgesi.

Pakistani tribal region.

Sjhar Meydanında aşireti ile birlikte bizimle buluşacak.

he'll meet us in Meydan Sjahr with the tribals