Turkish-English translations for abartı:

exaggeration, exaggerated · hyperbole · overstatement · other translations

abartı exaggeration, exaggerated

Evet biraz abartılı ama güzel.

Yes, a bit exaggerated, but good.

Benim ölüm Raporları Fust biraz abartılı, Hançer vardı.

Reports of my demise were greatly exaggerated, dagger.

Senin hakkındaki her şey abartılı.

Everything about you is exaggerated.

Click to see more example sentences
abartı hyperbole

Bay Gardner abartı eğilimi gösteriyor Sayın Hâkim.

Mr. Gardner is prone to hyperbole, Your Honor.

Bu kadar abartı yeter!

Enough of the hyperbole!

abartı overstatement

Bu bile abartılı bir beyan.

And even that's an overstatement.