Turkish-English translations for abi:

brother · bro · big brother · dude · other translations

abi brother

Lütfen affet bizi, biz evli bile değiliz. Bize bunu neden yapıyorsun, abi?

Please forgive us, we are not even married... .why are you doing this brother?

Ama abi, lütfen bana bir şey söyle.ù

But big brother, please tell me one thing.

Biliyor musun, abi, ben seni her yerde aradım.

You know, brother, I looked everywhere for you.

Click to see more example sentences
abi bro

Sen bir dahisin, abi.

You're a genius, bro.

Bu sefer geç kaldın, abi!

You're too late this time, bro.

Tabii ki abi.

Of course, bro.

Click to see more example sentences
abi big brother

Büyük Abi, beni mi çağırdın?

Big Brother, you called me?

Büyük abi yardım et.

Big Brother help me

Sadece bir dakika, abi.

Just a minute, big brother.

Click to see more example sentences
abi dude

Bak abi, o benim kız arkadaşım değil.

Look, dude, she's not my girlfriend.

Abi bu benim günüm.

Dude, this is my day.

Abi tamam, ben iyiyim.

Dude, all right, I'm fine.

Click to see more example sentences