Turkish-English translations for abonelik:

subscriptions, subscription · other translations

abonelik subscriptions, subscription

O bisikleti kazanmak için bir sürü dergi aboneliği sattın.

You sold a lot of magazine subscriptions to earn that bike.

Bakın görüşmek istediğim kişi bay Dietrichson ve dergi aboneliği için gelmedim.

Look, it's Mr. Dietrichson I want to talk to and it's not magazine subscriptions.

Ya da bir dergi aboneliği gibi, "sürem dolacak.

Or I'll expire like a magazine subscription.

Click to see more example sentences