Turkish-English translations for acıma:

pity · mercy · compassion · feeling · sympathy · other translations

acıma pity

Bunun sevgi olduğunu sanıyor. Ama ben sadece acıma olduğunu biliyorum.

I think he thinks that is love, but I know it's just pity.

Ve dürüst olmak gerekirse, biraz da acıma.

And, let's be honest, a little pity.

Hey bayan, acıma ve sevgi arasında ince bir fark vardır.

Hey lady, there's a difference between ambiguous pity and love

Click to see more example sentences
acıma mercy

Yani bu bir acıma cinayeti mi?

So it was a mercy killing?

Ve garip bir acıma duygusu.

And a strange kind of mercy.

Hiç insaf, acıma yok.

No pity, no mercy.

Click to see more example sentences
acıma compassion

Bana, acıma gibi geliyor.

Seems like compassion to me

Merhamet ve acıma duygusu olmadan.

Without compassion and without pity!

Tutkulu, fakat acıma yok.

Passion, but no compassion.

Click to see more example sentences
acıma feeling

Kendine acımayı bırak, Miklo ve hayatın için bir şeyler yap.

Stop feeling sorry for yourself, Miklo, and make something of your life.

Kendini sorumlu hissetme ve sakın bana acıma.

You mustn't feel responsible, orpity me.

acıma sympathy

Fakat acıma şu anda istediğim son şey.

But sympathy's the last thing I want right now.

Lütfen herhangi bir acıma eksikliği için ısrarımı yanlış anlamayın.

Please don't mistake my persistance for any lack of sympathy.