acın

Tamam, sana acın için bir şey vereceğim.

Yes, I'll give you something for the pain.

Senin acın nedir Jack?

What's your pain, Jack?

Senin acın ve benim

Your pain is mine.

Çok büyük bir öfken ve acın var.

You have much anger and pain.

Ama şimdi, acın ikimize de zarar veriyor.

But now, your pain is hurting both of us.

Basit ölümlü, senin acın daha yeni başlıyor.

Simple mortal, your pain is just beginning.

Acın var mı?

Feel any pain?

Senin acın ne, Lorna?

What's your pain, Lorna?

Ne yani senin acın daha derin?

What, you think yours is deeper?

Ve acın bir melodi haline gelecektir.

And your pain shall become a melody