Turkish-English translations for acınası:

pathetic · pitiful, pity · miserable · other translations

acınası pathetic

Dostum, sen ve senin acınası aşk hayatından çok daha büyük sorunlarım var.

Dude, I have much bigger problems than you and your pathetic love life.

Bu yer zaten yeteri kadar acınası.

This place is pathetic enough.

Acınası olan ne biliyor musun?

You wanna know what pathetic is?

Click to see more example sentences
acınası pitiful, pity

Çok akıllı ve sempatik bir kadın olan doktor, bana acıdı. Ve başka bir seçenek sundu.

A doctor, a very smart and sympathetic woman, pitied me and offered me another option.

Ya ben ya onlar, ama bu acınacak haldeki insanlarla

It's either me or them, but with these pitiful people

İyi bir dişçi bana acıdı ve bir mucize yarattı.

A good dentist took pity in me and achieved a miracle.

Click to see more example sentences
acınası miserable

O benim kız kardeşim ama acınacak halde.

She's my sister. But she's miserable.

Yakında yalnız başına ve acınası bir halde öleceksin, Frank.

You're going to die soon, Frank, alone and miserable.

Biliyorum çünkü acınası haldeyim. Yine

I know because I'm miserable again.

Click to see more example sentences