Turkish-English translations for aciz:

helpless · weakness, weak · impotent · humble, humbled · other translations

aciz helpless

Paloma sen çok akıllı bir kızsın ama hem akıllı hem aciz olunabilir.

Paloma, you're a very intelligent girl but you can be intelligent and helpless.

Seni hiç bu kadar aciz görmemiştim.

I've never seen you looking so helpless.

Nasıl bir şövalye, aciz bir kızı döver?

What kind of Knight beats a helpless girl?

Click to see more example sentences
aciz weakness, weak

Ama Lorenzo bir aciz, politik ayrıcalıklarının arkasına saklanan iflas etmiş bir hain.

But Lorenzo is a weak, bankrupt traitor hiding behind political privilege.

O sadece aciz.

He's just weak.

İnsanlar çok aciz değil mi?

Humans are so weak, right?

Click to see more example sentences
aciz impotent

Ama ben aciz bir aptalım.

But I am an imPotent fool.

Senin aşırı derecede aciz bir adam olduğuna inanıyorum.

I believe you are an extremely impotent man.

Beyler, bu gece bir adamı aciz kılacağım!

Gentlemen, tonight I am gonna make a man impotent.

Click to see more example sentences
aciz humble, humbled

Ben sadece aciz bir kulum.

I'm just a humble servant.

Aciz bir adam, yalnız hizmet için kaygılı.

A humble man, anxious only to serve.

Bu benim aciz becerilerimin çok ötesinde.

It's beyond my humble capabilities.

Click to see more example sentences