acosta

Biz Acosta hakkında bildiğimiz bir şey, iyi ya da değil, onun umurunda olduğunu onun Aile, özellikle Daniel.

One thing we know about acosta, good or not, is that he cares about his family, especially Daniel.

Sizin onur, bu değil, javier Acosta davası; Bu basitçe Bir kefalet işitme.

Your honor, this is not javier acosta's trial; this is simply a bail hearing.

Şapel işaretlenmemiş bir yer araç dışı Daniel Acosta evinin ona bir göz tutmak için.

Chapel placed an unmarked vehicle outside of Daniel acosta's house to keep an eye on him.

Sayın Acosta geçmişi yapar açıkça Onun bir tehdit olduğunu Bu topluluk.

Mr. acosta's history makes it clear he is a threat to this community.

Dedektif Ryan Lopez, javier acosta en subay tutukluyor.

Detective Ryan Lopez, javier acosta's arresting officer.

Bu bir tehdit değildi, Acosta Bu bir uyarıydı.

That was not a threat, Acosta that was a warning.

Ben de düşünüyorum Bu nedeni tutuklandı javier acosta.

I also think that's the reason he arrested javier acosta.

Dün geceki şok tutuklama javier Acosta.

last night's shocking arrest of javier acosta.

Bu Javier Acosta'nın oğlu.

This is Javier Acosta's son.

Silvia Gonzalez, Daniel Acosta ile nişanlı ve onunla evlenecek.

Silvia Gonzalez is engaged to be married to Daniel Acosta.