Turkish-English translations for adım:

my name is · step · leap · pace · foot · footstep · pitch · other translations

adım my name is

Bu benim gerçek adım.

This is my real name

Merhaba, benim adım Billy.

Hi, my name is Billy.

Benim adım Jenny değil.

My name is not Jenny.

Click to see more example sentences
adım step

Bu büyük bir adım, Teğmen Bunun için hazır olduğumuza emin misin?

That's a big step, Lieutenant. You sure we're ready for that?

Bu bir sonraki adım.

This is the next step.

Evet, sanki senden bir adım önde gibi.

Yeah, it's like he's one step ahead of you.

Click to see more example sentences
adım leap

Bir fikrim var, Baba, ama Albay O'Neill ve Teal'c'in bir inanç adımı atması gerek.

I have an idea, Dad, but Colonel O'Neill and Teal'c will have to take a leap of faith.

Bir insan için için küçük fakat İnsanlık için dev bir adım.

It's one small step for man One giant leap for mankind.

Bir kişi için sadece ufak bir adım insanlık içinse büyük bir adım.

Just one small step for man one giant leap for mankind.

Click to see more example sentences
adım pace

Özel bir görev için gönüllü olanlar bir adım öne çıksınlar.

Volunteers for a special mission will step one pace forward.

Evet efendim, sadece birkaç adım ileride bir bira büfe var.

Oh yes, there's a beer bar just a few paces ahead.

İki adım ileri, marş!

Two paces forward. March!

Click to see more example sentences
adım foot

Sadece büyük bir yaşlı adım ardından bir diğeri.

It's just one big old foot after the other.

Sakın bu odaya bir adım daha atma, seni sapık!

Don't step another foot in this room, you pervert!

Hey, bir adım, sonra da diğeri.

Hey, one foot, then the other.

Click to see more example sentences
adım footstep

Ben sadece senin efsanevi adımlarını takip etmek istemiştim.

I just wanted to follow in your legendary footsteps.

Anlaşılan onun adımlarını takip eden biri var.

Looks like he's got someone following in his footsteps.

Sadece senin adımlarını takip ediyorum, Dexter.

Just following in your footsteps, Dexter.

Click to see more example sentences
adım pitch

Amcam Leo bana bir adım var benim beşinci doğum günü için boru ve o zamandan beri şarkı oldum.

My Uncle Leo he got me a pitch pipe for my fifth birthday and I've been singing ever since.

Bu mu senin büyük adımın?

That's your big pitch?

Bu adım, bu hayatımızı değiştirmek olacak.

This pitch, it's gonna change our lives.