adında

Bu senin gerçek adın değil, değil mi?

That's not your real name, right?

Bu onun gerçek adı değil, değil mi?

That's not his real name, is it?

Şimdi beni dinleyin bu bir insan ve onun bir adı var.

No, you listen to me. This is a man, and he has a name.

Hayır, bu onun gerçek adı değil.

No, that's not his real name.

Bu senin gerçek adın değil.

This is not your real name.

Bu bir insan ve onun bir adı var.

This is a man, and he has a name.

Bu onun gerçek adı değil.

That's not his real name.

Onun gerçek adı bile değil.

It's not even her real name.

Bu senin gerçek adın değil mi?

That's your real name, isn't it?

Ve o kızın bir adı var, tamam mı?

And that girl has a name, okay?