Turkish-English translations for adacık:

islet · other translations

adacık islet

Cihaz çalışıyor ama başka bir şey adacık hücrelerine zarar veriyor.

The device is working, but something is harming the islet cells.

Şimdi, adacık hücreleri insülin üretiyor.

Now, islet cells produce insulin.

Sizin adacık hücre denemeniz nasıl gidiyor?

How is your islet cell trial going?