Turkish-English translations for adalı:

islander, island · other translations

adalı islander, island

Adalı bir kız.

Poor island girl.

Ve gerçek bir adalı için onsuz bir hayat yaşanmaya değmez.

And, to a true islander, life without it is not worth living.

Adı Clarisse, yarı Fransız, yarı adalı.

Name of Clarisse, part French, part island.

Click to see more example sentences