Turkish-English translations for adaletsiz:

unfair · unjust · injustice · iniquitous · other translations

adaletsiz unfair

Dünya o kadar adaletsiz ki. O çok yakışıklı ben de çok çirkin

God this world is unfair he's so handsome and I'm so ugly

Ama burada biraz adaletsiz davranıyorsun gibi geliyor.

But kinda feel like you're being unfair here.

Adaletsiz değil ama pek hakkaniyetli de değil!

It's not unfair, but it's not very equal either!

Click to see more example sentences
adaletsiz unjust

Ben adaletsiz bir sistem tarafından hapsedilmiş politik bir tutsağım.

I'm a political prisoner incarcerated by an unjust system.

Adaletsiz bir ölümden sonra söyleyecek şey yoktur hem de hiçbir şey.

After an unjust death, there's nothing to say. Nothing at all.

Adaletsiz bir yöneticiden kurtulma özgürlüğü ve onun adaletsiz levha çalışından.

Freedom to oppose an unjust ruler and her unjust placard-stealing ways.

Click to see more example sentences
adaletsiz injustice

Adalet ve adaletsizlik var.

There's justice and injustice.

adaletsiz iniquitous

Bu dünya adaletsiz dünya abi.

This World is iniquitous.