adamı

İyi bir adam olduğunu biliyorum. O iyi adamın hala oralarda bir yerde olduğunu da biliyorum.

I know that you are a good man, and I know that man Is still in there somewhere.

Senin gibi hoş bir adamın böyle bir yerde ne işi var?

So what's a nice guy like you doing in a place like this?

Nasıl senin gibi bir kız benim gibi bir adamı ister?

What would a girl like you want with a guy like me?

Ama sadece neden bu adamı bu kadar kötü bir şekilde almak istiyorsun.

But just tell me why you want to take out this guy so bad

Hey, burada neler oluyor? bu adamlar ne yapıyor? gel hadi.

Hey, what's going on in here? What are you guys doing? Come on.

Bir baba olmak istiyordum, iyi bir baba Tıpkı benim yaşlı adamın bana baba olduğu gibi.

I wanted to be a father, a good father just like my old man was to me.

Ama söylediğim gibi, bu adamı daha önce hiç görmedim

But, like I said, I've never seen this man before.

Ve senin gibi küçük adamı değil.

And not no little man like you.

Bizim gibi adamlar için, mükemmel bir yer.

It's the perfect place for guys like us.

Senin adamın hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

I don't know anything about your man.