adamım

Nasıl bir adamla olabilir Sen tüm ilgili çok şey ile ilgili bir sorun var olduğunu?

How can you be with a guy that's got a problem with the very thing you're all about?

Ama bu konuda bir şeyler biliyorsun, değil mi, adamım?

But you know something about this, don't you, my man?

Senin için yapabileceğim bir şey var adamım?

Look, is there something I can do for you, man?

Hadi adamım, sadece sen ve ben.

Come on, man. Just me and you.

Öyle değil, ben iyi bir adamım.

It's not that, I'm a good man.

Oh, hey, hey, hadi ama, adamım.

Oh, hey, hey, come on, man.

Dinle, kendine şunu bir sor. Böyle bir kızın senin gibi bir adamla ne işi olur?

Listen, you gotta ask yourself, what is a girl like that doing with a guy like you?

Ama o iyi bir adamdı.

But he was a good man.

Bu iyi değil, adamım.

This is not good, man.

Ve o, iyi bir adamdı.

And he was a good man.