aday

Eğer için en iyi aday olursa.

But if he's the best man for the job

Jack ve Ben ikisi de adaya geri dönmek istiyordu, ve bir yolunu buldular.

Jack and Ben both wanted to return to the island, So they found a way.

O zaman adaya gitmek için hazır değilsin.

Then you're not ready to go to that island.

En azından onu bir test edelim yeni ortak adayın olarak.

At least give him a test run as your new partner.

Artık bu için iyi bir aday değilsin.

You're not the best candidate for the job anymore.

Yeni Jacob olmak ve Adayı korumak için. ve sonra öğrendik ki Jack bir adaydı,

Become the new Jacob and protect the island. and we learn that Jack is a candidate,

O halde neden beni bu adaya getirdin?

Then Why did you bring me to this island?

Ben bir polis memuru olarak buradayım, bir aday olarak değil.

I'm here as a police officer, not as a candidate.

Erken olduğunu biliyorum ama ama sizin denemeniz için bir aday olabilir diye düşünüyordum.

I know it's premature, but I was thinking she could be a candidate for your trial.

Sorun şu, kâğıtkâğıt üzerinde bu adam düzgün bir aday gibi gözüküyor.

Here's the problem. On paper, the guy looks like a decent candidate.