Turkish-English translations for adaylık:

nomination · candidate · other translations

adaylık nomination

Ben aslında bir gazeteci değilim Yerel Emmy adaylığı ile ve bağlantıları bir sürü. Yani ödeme alacak.

I'm actually a journalist with local Emmy nominations and a lot of connections, so you will get paid.

Yüce Mahkeme adaylığı büyük bir olay. Ama konu siz olunca çok büyük bir olay.

A Supreme Court nomination is big news, but when it's you, it's huge.

Oraya geri dön ve o adaylığı kabul et.

Go on back in there and take that nomination.

Click to see more example sentences
adaylık candidate

Bayanlar ve baylar, Reese McKinley, Schotzie Leasen ve Paris Geller'a gelecek yılın başkan adaylıkları için teşekkür etmek istiyorum.

Ladies and gentlemen, I would like to thank Reese McKinley, Schotzie Leasen and Paris Geller, your presidential candidates for next year.