Turkish-English translations for adrenalin:

adrenalin, adrenaline · epinephrine · adrenal · adrenaline rush · other translations

We also found translations for word adrenalin in English.

adrenalin adrenalin, adrenaline

Kalbi daha hızlı atar, kısa kısa nefes alır ve soğuk terler. Adrenalin artar.

Heart beats faster, breathe gets short, and there's cold sweats and adrenaline flows.

Ben adrenalin o verdi kendi iyiliğin için.

I gave you that adrenaline for your own good.

Sadece kelime Bana adrenalin bir patlama gönderir.

Just the word sends me a blast of adrenaline.

Click to see more example sentences
adrenalin epinephrine

Önce kas içi adrenalin veririm, sonra IV kalsiyum glukonat ve acil hemodiyaliz.

I would give intramuscular epinephrine, then lV calcium gluconate, and emergency haemodialysis.

Daha fazla adrenalin ver.

Give him more epinephrine.

Oradan adrenalin bul, yapay adrenalin.

Get epinephrine, an artificial adrenaline.

Click to see more example sentences
adrenalin adrenal

Aynı yara deliği, aynı genişlemiş adrenalin bezesi ve aynı sıradışı davranışlar.

Same puncture wound same enlarged adrenal gland and same extreme behavior.

Travis'in adrenalin bezesi anormaldi.

Travis' adrenal gland was abnormal.

Böbreküstü bezleri şu an fazla adrenalin salgılıyor.

Her adrenal glands are over-producing adrenaline.

adrenalin adrenaline rush

Evet sadece ufak bir adrenalin patlaması yaşıyorum.

Yeah, I'm just it's a little adrenaline rush.

En yüksek adrenalin patlaması.

The ultimate adrenaline rush.

O adrenalin, o heyecan, tam ihtiyacım olan şeydi.

That adrenaline, that rush it's exactly what I needed.