Turkish-English translations for adsız:

anonymous · unknown · nameless · untitled · other translations

adsız anonymous

Çarşamba günkü St. Luke Adsız Alkolikler toplantısına hoş geldiniz.

Welcome to Wednesday's St. Luke's meeting of Alcoholics Anonymous.

Anonim ve kullanıcı adı da "Genel Görelelik.

It's anonymous, and user name "General Relativity.

Burası Adsız Alkolikler.

It's Alcoholics Anonymous.

Click to see more example sentences
adsız unknown

Anne adı Lavinia, baba adı bilinmiyor. Çocuğun adı Wilbur.

Mother named Lavinia, father unknown."child called Wilbur.

Gerçek adı bilinmiyor, ulusu bilinmiyor.

Real name unknown, nationality unknown.

Sayfada daha önce bilinmeyen bir komplocunun adı yer alıyor, Thomas Gates.

On the page is a name of a previously unknown conspirator, Thomas Gates.

Click to see more example sentences
adsız nameless

Adsız bir mezar.

A nameless grave.

Adsız Ayakkabı Satıcısı.

Nameless Shoe Salesman.

adsız untitled

Ben Rena Keevey. Adsız Shelly Siegler pilotunu okuyorum.

I'm Rena Keevey reading for the Untitled Shelly Siegler pilot.