Turkish-English translations for affettirmek:

redeem · other translations

affettirmek redeem

Ama benim kendimi affettirmek için bir sürü şansım olur.

But then I would have plenty of chances to redeem myself.

Ama günahlarını affettirmek için, şimdi herkes dua etsin.

But to redeem themselves from sins, now everybody prays.

Emily Grayson'u affettirmek istedi.

Emily wanted to redeem Grayson.