Turkish-English translations for afiyet:

appetite · other translations

afiyet appetite

Al bakalım afiyet olsun torunum.

Here, take it. Bon appetite, grandson.

Afiyet olsun ve Tanrı sizi korusun.

Good appetite and God bless.

Sana da afiyet olsun.

Bon appetit to you, too.

Click to see more example sentences