Turkish-English translations for ahenksiz:

tuneless · unmelodious · other translations

ahenksiz tuneless

Tanrısız, akılsız ve ahenksiz.

Godless, mindless and tuneless.

Kötü bir şairden ahenksiz bir şarkı.

You tuneless songs of some lousy poet.

ahenksiz unmelodious

Sessiz olduğun zaman, hayat ahenksiz gibi görünür.

When you are silent, life seems unmelodious.