Turkish-English translations for ahlaklı:

moral · decent · ethical · wholesome · other translations

ahlaklı moral

Siz çok iyi bir adamsınız, John Adams, çok ahlaklı bir adamsınız, fakat Paris'e uygun bir adam değilsiniz.

You are a very good man, john adams, a very moral man, But you are not a man for paris.

Çünkü ben ahlaklı bir insanım.

Because one, i'm a moral person.

Cutler seni buraya gönderdi çünkü sen çok ahlaklısın.

Cutler sent you out here because you're too moral.

Click to see more example sentences
ahlaklı decent

Kendine ahlaklı bir bul.

Find yourself a decent wife.

Bu ahlaklı kadınlar arasında sadakat olarak bilinir.

It's known as loyalty between decent women.

Sen ahlaklı bir kızsın.

You're a decent girl.

Click to see more example sentences
ahlaklı ethical

Ve ayrıca o çok ahlaklı bir adamdır.

And besides, he's a very ethical man.

Yüksek ahlaklı bir piyasa değil bu.

It's not a highly ethical industry.

Bilge, cesur, ahlaklı ve güçlü çok etkilenmiştim.

Wise, courageous, ethical and strong I was moved.

Click to see more example sentences
ahlaklı wholesome

Burası gerçek değerleri olan ahlaklı bir toplum.

This is a wholesome community with real values.

Beyler burası ahlaklı bir kasaba.

Boys, this is a wholesome town.

Bizimki temiz, ahlaklı bir aile programı Red.

Ours is a clean, wholesome, family show, Red.

Click to see more example sentences