Turkish-English translations for ajan:

agent · spy · secret agent · officer · operative · deputy · agency · mole · spook · courier · infiltrator · other translations

ajan agent

Ben L.A.P.D'den, şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson, ve bu da, FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

I'm deputy Chief Brenda leigh Johnson of the L.A.P.D., and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Ajan David, bir dakikanız var mı?

Agent David, have you got a minute?

Özel Ajan Gibbs burada olduğunuzu biliyor mu?

Does Special Agent Gibbs know that you're down here?

Click to see more example sentences
ajan spy

Eski bir ajan için buradayız. Paul Anderson isminde bir Amerikalı.

We're here for an old spy, an American named Paul Anderson.

Çünkü o bir ajan.

Because she's a spy.

Belki de Carmichael Endüstrisi bir ajan şirketi değil, teknoloji şirketidir.

Maybe Carmichael Industries isn't a spy firm. Maybe it's a tech company.

Click to see more example sentences
ajan secret agent

Benim adım Ajan Jack Walker ve ben İngliz Gizli servisi için çalısıyorum. merhaba, Jack.

My name is Agent Jack Walker, and I work for the British Secret Service. Hello, Jack.

Sen "Gizli Ajan" demiştin Hiç kimse gizli ajan olduğunu söylemez

But you said "secret agent" and nobody says secret agent.

Özel Ajan Pete Lattimer, Gizli Servis.

Special Agent Pete Lattimer, Secret Service.

Click to see more example sentences
ajan officer

Merhaba, bu özel ajan olduğunu Paul Vincent FBI dan Los Angeles Saha Ofisi.

Hi, this is Special Agent Paul Vincent from the FBI Los Angeles Field Office.

Memur Manzano ve Whitworth Ajan Artie Rosen Federal Araştırma Bürosu.

Officers Manzano and Whitworth, Agent Artie Rosen, Federal Bureau of Investigations.

Los Angeles NCIS ofisinden özel ajan Kensi Byle, bu da Steve McGarrett.

Special Agent Kensi Blye from NClS's Los Angeles Office, this is Steve McGarrett.

Click to see more example sentences
ajan operative

Bunlar Ajan Callen ve Hanna, ve bu da teknik operatörümüz Eric Beale.

These are Agents Callen and Hanna, and this is our technical operator Eric Beale.

Amerikalı bir denizci, Rus bir ajan tarafından öldürüldü.

American sailor murdered by a Russian operative.

O sadece bir ajan değildi.

He wasn't just an operative.

Click to see more example sentences
ajan deputy

Ben L.A.P.D'den, şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson, ve bu da, FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

I'm deputy Chief Brenda leigh Johnson of the L.A.P.D., and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Ben Müdür Yardımcısı Tom Mason, bu Richard Keller Ajan,

I'm Deputy Director Tom Mason, this is Agent Richard Keller,

Müdür Yardımcısı çift taraflı ajan mı?

The Deputy Chief is a double agent?

Click to see more example sentences
ajan agency

Ben Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumundan Ajan Bellamy.

I'm Agent Bellamy with the Immigration and Customs Enforcement Agency.

Ajan Smith, Merkezi İstihbarat Teşkilatı.

Agent Smith, central Intelligence Agency.

Eski bir ajan arkadaşım beni dün gece aradı.

An old Agency buddy of mine called me last night.

Click to see more example sentences
ajan mole

Ajan Carter, lütfen bana seni hala söyleme Lopez köstebek olduğunu düşünüyorum.

Agent Carter, please don't tell me you still think Lopez is the mole.

Tamam, hem ajan hem de köstebek var.

Okay, there's a spy, and there's a mole.

ajan spook

Artık bir ajan değilsiniz.

You're not a spook anymore.

ajan courier

Gizli ajan ya da kurye olmak için sanırım.

To be some sort of agent or courier, I think.

ajan infiltrator

Üç yıl boyunca Gizli Servisimiz için gizli ajan olarak çalıştım ve Nebil Alawi ile yakın çevresine sızdım.

For three years I've worked as an undercover agent for our Secret Services and infiltrated Nabil Alawi and his circle.