akümülatörün

Bir akümülatörün prensipleri vardır.

An accumulator has principles.