Turkish-English translations for akıl hastanesi:

mental hospital · asylum · madhouse · insane asylum · loony bin · other translations

akıl hastanesi mental hospital

Hudson River State Akıl Hastanesi.

The Hudson River State Mental Hospital.

Terkedilmiş bir akıl hastanesi.

It's the abandoned mental hospital.

Evet, burası akıl hastanesi.

Yes, that's the mental hospital.

Click to see more example sentences
akıl hastanesi asylum

Bir dahaki sefere akıl hastanesi olacak.

It's the mental asylum next time

Akıl hastanesinde bir kaç ay mı?

A few months in an insane asylum?

Burası bir akıl hastanesi.

This is an insane asylum.

Click to see more example sentences
akıl hastanesi madhouse

Bay Andersson bana yardım etti ve bir avukat yetkililerle konuştu ve basın geldi ve bir doktor beni akıl hastanesinde muayene etti.

Mr Andersson helped me and a lawyer spoke to those in authority and the press came and a doctor examined me at the madhouse.

Burası ev mi yoksa akıl hastanesi mi?

Is this a house or a madhouse?

Akıl hastanesi, aptal.

The madhouse, stupid.

akıl hastanesi insane asylum

Akıl hastanesinde bir kaç ay mı?

A few months in an insane asylum?

Burası bir akıl hastanesi.

This is an insane asylum.

Profesör Baum'un akıl hastanesi Grüner Winkel'de değil mi?

Isn't Professor Baum's insane asylum on Grüner Winkel?

akıl hastanesi loony bin

Belirli bir yer var yoksa sadece Bozeman, Montana Akıl Hastanesi mi?

Any place specific or just the Bozeman, Montana Loony Bin?