Turkish-English translations for akıllılık:

sanity · other translations

akıllılık sanity

bu kız. Hem sakinlik, hem akıllılık hem de masumluk örneği.

This girl. .who is allquietness and sanity and innocence.