Turkish-English translations for akıncı:

raider · other translations

akıncı raider

Bu ağır akıncılar diğer akıncılar gibi değil.

Now these heavy raiders aren't like the other raiders.

Ve Akıncılar belirli bir için yaratıldılar.

And raiders were designed to do a specific job.

Yeni Dradis bağlantısı, akıncıları salıyorlar.

New dradis contact, they're launching Raiders.

Click to see more example sentences