Turkish-English translations for akıtmak:

shed · funnel · other translations

akıtmak shed

Akıtıyorum, deli gibi kaşındırıyor.

Shedding, itches like crazy.

akıtmak funnel

Packard'lar İkiz Tepeler Tasarruf ve Kredi fonlarını Ghostwood projesine para akıtmak için kullanıyorlarmış.

The Packards are using Twin Peaks Savings and Loan to funnel cash to the Ghostwood project.