Turkish-English translations for akşın:

albino · other translations

akşın albino

Akşın olan adam cüce için çalışıyor.

The albino is working for the dwarf.

Yan taraftaki sütçü bir akşın ve kızıl saçlı.

The dairyman next door is an albino and a redhead.

Şüphelilerimiz ise bir akşın ve bir tiryaki.

Our suspects are albinos and chain-smokers.