Turkish-English translations for akşamki:

evening · tonight · night · other translations

akşamki evening

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar ve özellikle de baylar.

Good evening, ladies and gentlemen and especially the gentlemen.

İyi akşamlar, Bayan King.

Good evening, Mrs. King.

Hey, iyi akşamlar millet.

Hey, good evening everybody.

Click to see more example sentences
akşamki tonight

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Jim, bu akşam beni yemeğe çıkardığın için teşekkür ederim.

Jim, thank you for taking me out for dinner tonight.

O zaman, bu akşam!

Then tonight it is!

Click to see more example sentences
akşamki night

Ve tekrar, geçen akşam için çok özür dilerim.

And again, I'm really, really sorry about last night.

Güven bana, Ben. iyi bir akşam olacak.

Trust me, Ben. It's gonna be a good night.

Parti vermek için çok güzel bir akşam.

It's a lovely night for the party.

Click to see more example sentences