Turkish-English translations for akademik:

academical, academic · scholarly · other translations

akademik academical, academic

Gerçekten iyi bir öğretmen ile çok kötü bir öğretmen arasındaki fark her akademik yılda bir yıl kadar.

The difference between a really good teacher and a really bad teacher is one year of learning per academic year.

Aslında, benim ilgim akademik değil.

Actually, my interest is not academic.

İki sene erken mezun olacak olan Ian Randall akademik bir yıldız.

Primed to graduate two years early, Ian Randall is a true academic superstar.

Click to see more example sentences
akademik scholarly

Şüphelinin akademik eğilimi olmalı ya da en azından eğitimli biri.

The unsub must have scholarly ambitions, or at the very least, he's educated.