Turkish-English translations for akciğer:

lungs, lung · pulmonary · other translations

akciğer lungs, lung

Göğüs ağrısı, akciğer sorunu, yorgunluk, döküntü. Kronik akciğer enfeksiyonu gibi görünüyor.

Chest pain, the lung problems, fatigue, rash, sounds like chronic lung infection.

Bir akciğer hastalığın var?

Do you have a lung disease?

Babam akciğer kanserinden öldü.

My dad died. Lung cancer.

Click to see more example sentences
akciğer pulmonary

Akut Ml, akciğer ambolisi, zatürree perikarditis, kalp yetmezliği.

Acute Ml, pulmonary embolism, pneumonia pericarditis, congestive heart failure.

Düzensiz kalp atışları akciğer ödemine sebep olabilir.

Irregular heartbeat would account for the pulmonary edema.

Akciğer atardamarı iyi görünüyor.

Pulmonary artery looks good.

Click to see more example sentences